دادگاه نورنبرگ

در خدمت و خیانت جنگ

جنگ جهانی دوم چگونه به پیشرفت علم حقوق کمک کرد؟

چهره زنانه جنگ

جنگ چهره زنانه هم دارد

زنان توانسته‌اند در حین پذیرش مردانه‌ترین نقش‌ها، در جنگ نیز هویت زنانه خود را حفظ کنند.

تاریخچه زمان

زمان در اسارت سرمایه‌داری

آیا سرمایه‌داری با تغییر معنای زمان، مردم را شاد کرده است؟

نسل تکنولوژی

نسلی که خاطره ندارد

یادگاری‌های فیزیکی به سرعت در حال محو شدن هستند.

شبکه های اجتماعی

آیا شبکه‌های اجتماعی ما را خودپسند کرده است؟

ترجیح فردِ خودپسند، بازگشت به فضایی است که برای او دل‌چسب‌تر است.

اینستاگرام

انقلاب به سبک اینستاگرام

اینستاگرام آمده است که انقلابی عظیم‌تر در ایماژها رقم بزند.