شبکه های اجتماعی

دیکتاتوری شبکه های اجتماعی

ما می‌توانیم مقاومت کنیم و با توسعه فضاهای اجتماعی، وابستگی خود را به پلت‌فرم‌ها محدود کنیم.

اینترنت و سرمایه داری

از مگامال تا آمازون

چگونه اینترنت در خدمت سرمایه است؟

عدالتخواهی

شبح عدالت خواهی: عدالت خواهی راستینی وجود ندارد

عدالت‌خواهی مانند کمونیسم شبح است و شبح را نمی‌توان کشت.

حقوق بین الملل

آیا حقوق بین الملل گناهکار است؟

اکثر آرا و احکام دیوان بین المللی دادگستری توسط دولت‌ها مورد قبول واقع شده‌اند.

کودکان کار

کودکان کار به اینستاگرام می‌آیند؟

یکی از اصطلاحات جدید شبکه‌های اجتماعی، «ستاره‌های خردسال» (Child stars) است.

نظام آموزشی

ساختار آموزشی شکست خورده است. گفتگو با دکتر محمدحسین بادامچی

ساختار آموزش عالی ما شکست خورده و این شکست را حدود سالهای 1390 عده‌ای درک کرده بودند.