تحول اندیشه هاى فلسفى ـ کلامى در دوره مرابطین

فارغ‌التحصیلان مکتب کلامى بغداد، زمینه حاکمیت دولت مورد پسند عباسیان را در اندلس مهیا نمودند.

بررسی جایگاه جن در برخی از آیات قرآن کریم و روایات معتبر

این مباحث به دلیل عدم مشاهده حسی و … با جنجال‌هایی مواجه است.

اصبغ بن نباته کیست؟

اصبغ بن نباته مورد اعتماد امیر المومنین و از مهمترین ارکان سپاه او به حساب می آمده است.

رسانه‌ها، جنگ و روابط بین‌الملل

این مقاله به بررسی عملکرد رسانه در جنگ‌های دهه‌های 60، 70، 80 و پس از آن می‌پردازد.

حسرت و افسوس از نگاه قرآن

حسرت، برای از دست دادن چیزی بکار می‌رود که به نظر ناظر آن امر، پسندیده بوده است.

مراتب هستى در مکتب ابن‌عربى از دیدگاه صدرالدین قونوى

تصوف و عرفان اسلامى با ظهور ابن‌عربى در قرن هفتم هجرى وارد مرحلة تازه‌اى شد.