امام صادق(ع) و خدمتکاری مردم

برخلاف همه ادیان، اسلام دینی با محوریت همگرایی اجتماعی است.

1 13 14 15