اعتماد به سلبریتی ها

آیا بزرگسالان به سلبریتی ها اعتماد دارند؟

اعتماد بزرگسالان به سلبریتی‌ها کم است.

روانشناسی شایعه

مستند کوتاه “از پرل هاربر تا تهران”

شایعه ها چگونه گسترش می یابند و مردم چرا به شایعه علاقه دارند؟

جدایی به میزان شش درجه

هشتاد سال پیش، نویسنده‌ای مجارستانی نظریه شش درجه جدایی را مطرح کرد.

چرا مامورم و معذور فاجعه می‌آفریند؟

چگونه «مأمورم و معذور» فاجعه می‌آفریند؟

اگر هرکس بخواهد به هر قانونی که برایش نوشته شده است تن دهد چه ابتذالی رخ خواهد داد؟

آیا «پیشگویی کامبخش» ما را نجات می‌دهد؟

رابرت روزنتال و لنور جاکوبسن می‌گویند حلوا حلوا کردن دهان را شیرین می‌سازد!

قبل از توئیت گذاشتن فکر کن!

چیزی که شما امروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنید، شاید فردا علیه شما استفاده شود.