تحول اندیشه هاى فلسفى ـ کلامى در دوره مرابطین

فارغ‌التحصیلان مکتب کلامى بغداد، زمینه حاکمیت دولت مورد پسند عباسیان را در اندلس مهیا نمودند.

ویژگی های رفتاری مدیر فرهنگی کارآفرین

مدیر فرهنگی کارآفرین همواره بدنبال تغییر است.

پیشینه تاریخی فقر

بررسی تاریخی فقر می‌تواند ما را از علل ایجاد فقر و طبیعتاً راههای چاره آن آگاهتر سازند.

همت بلند و علو همت

صاحب همت بلند کسی است که عشقی قوی در جانش شکل گرفته است.

سیاست پست مدرنیته

سیاست اساساً امری چارچوب‌‏مند و آشکار است.

اهداف مجازات

آیا تنها برابری میان جرم و مجازات، عدالت کیفری را محقق می‌سازد؟