ربات‌ها چگونه دردسرساز می‌شوند؟

حداقل ۷۰ درصد مشاغل با احتمال رباتیک شدن روبه رو هستند!

پل جاسوس‌ها

دوران جنگ سرد یکی از بازه‌های پررنگ عملیات‌های اطلاعاتی و به‌تبع آن برنامه‌های دستگیری و نجات عناصر اطلاعاتی و جاسوسان به‌حساب می‌آید.

مخمصه هویت

نیمه دوم قرن بیستم در واقع شاهد مرگ همه چیزهایی بود که فرهنگ آمریکایی نام داشتند.

منطق‌باورانی اسیرِ جادوی اعداد

نقدی بر استیون پینکر – یا پیتر سینگر – که می‌گوید خشونت در جهان در حال کاهش است.

لمپنیسم متجددانه

اصلی‌ترین و عینی‌ترین محمل تجلی «لمپنسم اشرافی ایرانی» در شهرهاست.