توماس مان

ادبیات مهاجرت؛ مان و هسه در تبعید

با حضور توماس مان در امریکا، ادبیات امریکا جانی تازه یافت.

والت دیزنی

والت‌دیزنی، بزرگ‌ترین کوور رسانه‌ای

این دیزنی است که تعیین می‌کند ما اکنون به چه چیزی احتیاج داریم.

سراب انقلاب فرهنگی در شوروی

رهبران شوروی دریافتند بدون فرهنگ نمی‌توان «انقلاب کارگری» را «حفظ» و «گسترش» داد.

سیاستگذاری موسیقی

پیروزی ساسی مانکن‌ها و سرهای در برف

نظام تعلیم و تربیت در مورد موضوع موسیقی و آواز راهبرد و برنامه کلانی ندارد.

تاریخچه دیکشنری

تاریخچه کوتاه دیکشنری

کتاب فرهنگ لغات زبان انگلیسی اولین بار کی به وجود آمد و چه تاریخچه‌ای دارد؟ تماشا کنید. ‌ ‌

فناوری و کودکان

فناوری چگونه زندگی کودکان را تغییر داده است؟

فناوری زندگی کودکان را در عصر دیجیتال دستخوش تغییرات بسیاری کرده است.