زندگی شهری

کیمیای رضایت در زندگی شهری

چرا چندان که باید و شاید اسباب رضایتمان از زندگی شهری کامل نیست؟

سورئالیسم

سورئالیسم در یک دقیقه

سورئالیسم چیست؟ در یک دقیقه پاسخ را تماشا کنید!

نظام آموزش عالی فنلاند

سیستم آموزش عالی فنلاند چگونه کار می‌کند؟

کلید موفقیت فنلاند در این است که به تحصیلات به دید یک حق نگاه می‌کنند نه یک امتیاز.

علوم انسانی و سینما

چرا عالمان علوم انسانی باید سینما را مطالعه و نقد کنند؟

سینما ساحت عمل است و مرز روشنی با فلسفه و علوم انسانی دارد.

میوه ممنوعه در شوروی

موسیقی جاز در شوروی چه چیزی را فریاد می‌زد؟

خلاقیت چیست؟ دقیق‌تر ببینیم!

خلاقیت به خصوص خلاقیت زبانی چیست و چه چیزی را خلاقانه می‌دانیم!