مینی مالیسم

مینی مالیسم چیست ؟

مینی مالیسم چیست و چگونه خودش را در موسیقی، معماری، نقاشی و … نشان می دهد؟

سورئالیسم چیست

سورئالیسم چیست؟ یک توضیح کوتاه

جنبش سورئالیست در سال ۱۹۲۴ پا به جهان گذاشت.

سینما و دانشجو

آیا سینما با دانشجو قهر است؟

سهم دانشگاه و دانشجو در سینمای ایران به‌خصوص در سال‌های اخیر ناچیز بوده است.

عادت کتاب خواندن

چگونه به کتاب خواندن عادت کنیم؟

یک رفتار چگونه تبدیل به عادت می‌شود و چگونه به مطالعه عادت کنیم؟

سینمای جنگ

سینمای ضدجنگ وجود ندارد

ضدجنگ مانند جنگ می‌‌تواند تحریک‌‌کننده و توجیه‌‌کننده جنگ باشد.

زبان چیست

زبان دقیقا چیست؟

واقعا زبان چیست و دانشمندان درباره آن چه گفته‌اند؟