موسیقی در چنگ مافیا

جامعه میان سال، می‌دانند که هنر تا چه حد به‌ورطه حقارت و سقوط راه یافته است.

نگاهی به ابعاد سلطه یهودیان بر صنعت مد

یهودیان توانستند عرضه پوشاک خانگی و کارگاهی را در امریکا نابود کنند.

ادبیات الکترونیک؛ یک ژانر ادبی جدید

آیا ژانر تازه‌ای که بتوان آن را «ادبیاتِ الکترونیک» نامید در راه است؟

تهران بر پرده نقره‌ای

جای فیلمی‌ خالی است که تصویری قابل پذیرش از تهران را پیش چشم تماشاگر بگستراند.

چیستی فرهنگ و مطالعات فرهنگی

در نگاه برخی متفکران، دایره تعریف فرهنگ بسیار گسترده است.

نقد، ستیز، ستایش

نقد، به معنی سره و ناسره کردن، محک زدن و مظنه کردن و سرانجام داوری است.