جمهوری دیروز، جمهوری امروز

جمهوری دیروز، جمهوری امروز

ماکیاوللی تلاش می‌کند بگوید جمهوری دارای چه مشکلاتی است.

امام موسی صدر

تصویر ربوده شده

هنوز هم فکر و عمل امام موسی صدر برخلاف آنچه بود، مورد قضاوت دوسویه قرار می‌گیرد.

دولت مقتدر و مردم سالاری

دولت مقتدر و مردم سالاری

از تجربه‌های تمرکززدایی چه درسی برای دموکراسی می‌آموزیم؟

چین چگونه کرونا را سانسور کرد؟

مقامات چین به‌صورت هوشمندانه دست به سانسور اخبار مربوط به کرونا زده‌اند.

سرمایه داری

ژیژک: وقت فکر کردن است

ژیژک به عنوان منتقد سرمایه‌داری می‌گوید بیش از هرچیزی نیازمند فکر کردن هستیم.

دموکراسی یا تخصص؟

دموکراسی یا تخصص؟

ارتباط میان دموکراسی و تخصص تقریبا همیشه بحث‌برانگیز است.