فرهنگ و هگل

فرهنگ در متافیزیک هگلی چگونه قوام می یابد؟

بنیاد فرهنگ برای هگل آگاهی‌‌ای است که به صورت دوره‌‌های تاریخی قوام می‌‌یابد و خویش را می‌‌یابد.

جان رالز

عدالت به بیان جان رالز

نگاه جان رالز به عدالت را در یک ویدئوی کوتاه ببینید.

مرگ، شادی می‌آفریند

افلاطون در رساله‌ی «فایدون» نگاه سقراطی به مرگ را تشریح می‌کند.

میشل فوکو

فوکو درباره اینستاگرام چه می‌گوید؟

اگر فوکو زنده بود درباره‌ی مسائل جدید ما چه نظراتی داشت؟

رشته فلسفه

آیا فلسفه باید حذف شود چون سودمند نیست؟

دانشجویان فلسفه هم می‌توانستند رشته‌ای را با بازدهی مالی مطمئن‌تر انتخاب کنند.

مرگ دیجیتال

مرگ دیجیتال

وقتی فردی می‌میرد حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی همچنان زنده هستند.