محمد ابن موسی خوارزمی

دانشمند ایرانی که جهان را تغییر داد

محمد ابن موسی خوارزمی در حدود سال ۷۸۰ میلادی در خوارزم زاده شد.

روانشناسی فست فودی

روانشناسی فست فودی چیست؟

کدام کتاب‌های روانشناسی را بهتر است نخوانیم؟

تفکر و انسان

تقدم تفکر بر انسان

یکی از ویژگی‌های عصر جدید به ویژه با رویکرد کلاسیک، وابسته دیدن عقاید به انسانهای جزئی است.

تکنولوژی

آیا تکنولوژی ما را خوشبخت کرده است؟

مارشال پو در کتاب تاریخ ارتباطات، تکنولوژی را از زاویه‌ای نو بررسی می‌کند.

آزمون مایرز بریگز

چرا تست MBTI مضحک است؟ (ویدئو)

آزمون مایرز بریگز تنها یک فایده دارد: سرگرمی.

تست mbti

چرا آزمون مایرز بریگز (تست MBTI)، مضحک است؟ + ویدئو

آزمون مایرز بریگز تنها یک فایده دارد: سرگرمی.