زبان چیست

زبان دقیقا چیست؟

واقعا زبان چیست و دانشمندان درباره آن چه گفته‌اند؟

نقد سریال چرنوبیل

چرنوبیل با لهجه بریتانیایی

چرا بازیگران سریال چرنوبیل، لهجه بریتانیایی دارند؟

آموزش و پرورش

زمینه پیدایش دیکتاتورهای کوچک

نظام آموزشی ما به یک سازه منفک و جداشده از زندگی اجتماعی تبدیل شده است.

نظام آموزشی

نظام آموزشی نخبه کوب

نظام آموزشی ما به اشتباه، می خواهد همه را راضی نگاه دارد.

بازی تاج و تخت

دنیای شگفت‌انگیز نو

بازی تاج و تخت به دیدگاه‌های سیاسی خاصی دامن می‌زند.

توماس مان

ادبیات مهاجرت؛ مان و هسه در تبعید

با حضور توماس مان در امریکا، ادبیات امریکا جانی تازه یافت.

1 2 3 7