نقد سریال چرنوبیل

چرنوبیل با لهجه بریتانیایی

چرا بازیگران سریال چرنوبیل، لهجه بریتانیایی دارند؟

آموزش و پرورش

زمینه پیدایش دیکتاتورهای کوچک

نظام آموزشی ما به یک سازه منفک و جداشده از زندگی اجتماعی تبدیل شده است.

نظام آموزشی

نظام آموزشی نخبه کوب

نظام آموزشی ما به اشتباه، می خواهد همه را راضی نگاه دارد.

بازی تاج و تخت

دنیای شگفت‌انگیز نو

بازی تاج و تخت به دیدگاه‌های سیاسی خاصی دامن می‌زند.

توماس مان

ادبیات مهاجرت؛ مان و هسه در تبعید

با حضور توماس مان در امریکا، ادبیات امریکا جانی تازه یافت.

والت دیزنی

والت‌دیزنی، بزرگ‌ترین کوور رسانه‌ای

این دیزنی است که تعیین می‌کند ما اکنون به چه چیزی احتیاج داریم.