ویروس در چنبره فرهنگ(2)

ویروس در چنبره فرهنگ(2)

به‌نظر هوسرل از آنجا که بدن واسطه قلمرو عالم مادی و سپهر ذهنی است؛ کرونا یک عامل ضدآگاهی است.

ویروس در چنبره فرهنگ

ویروس در چنبره فرهنگ

ویروس برای آنکه بتواند در زندگی اجتماعی پدیدار شود ناچار است تا به زبان فرهنگی ترجمه شود.

کدام سینمای دینی؟

کدام سینمای دینی؟

برای توفیق یک اثر هنری که به یک دوران تاریخی می‌پردازد؛ اتصال به مسائل امروز اهمیت زیادی دارد.

غزل پست مدرن

غزل پست مدرن چیست؟

غزل پست مدرن چیست و در چه حالی به سر می‌برد؟

واقعیت و سینما

روایت واقعیت در سینما؛ گفتگو با دکتر احمدرضا معتمدی

فیلم، رسانه‌ای است معطوف به جهان خارجی و واقعیت عینی، و نه یک جریان ذهنی.

عصر جدید

عصر جدید ؛ سقوط یا صعود؟

عصر جدید با ترکیب متنوع هیئت داوران، خطر زرد بودن افراطی را تا حدودی از خود دور کرده بود.

1 2 3 9